Nyheder fra Hals

8 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hals og omegn

Job tilbydes:
Pædagog 23,5 timer - Hals Daginstitution
Dagtilbud Nordøstkysten – Hals Daginstitution søger pædagog. Pædagog søges til 23,5 timer ugentligt i perioden fra 1. august 2023 – 31. december 2023.Hals Daginstitution er organiseret under Dagtilbud Nordøstkysten, som består af 7 kommunale og 10 selvejende institutioner med hver sin pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner og et børnehus med ressourcepladser, der alle er omfattet af lov om Social Service.I vores pædagogiske arbejde prioriterer vi, at børnene er en del af børnefællesskaber. Vi tager afsæt i de otte samspilstemaer fra ICDP, hvor vi arbejder udfra et ressourcesyn på barnet. Vi arbejder udfra en anerkendende tilgang til barnet, med fokus i barnets perspektiv. I vores pædagogiske arbejde inddrager vi tematisk sprogarbejde, fysisk sprogligt læringsmiljø og forældreinddragelse.Vores pædagogiske arbejde er bygget op om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse, hvor forældrene er inddraget gennem den daglige kontakt og gennem aftalte forældresamtaler.I vores hverdag har vi fokus på hele barnets udvikling bl.a. barnets leg både indendørs og udendørs, barnets motoriske- og sansemotoriske udvikling. Barnets sprogudvikling har vi et stort fokus på bl.a. gennem vores dialog med barnet og dialogisk læsning.NEST i daginstitutioner i Aalborg Kommune indgår vi i fra 1. august 2023.Hals Daginstitution er normeret til 5 børn i alderen 0 – 2 år og 33 børn i alderen 3 – 6 år. I perioder er der indskrevet ekstra børn.Vi søger en pædagog med følgende kompetencer:Med gode relations- og tilknytningskompetencerDer har gode kompetencer ift. didaktik ud fra børnenes potentialerDer kan tilpasse sig børnenes hensigter og skabe fælles involveringDer er i stand til at justere sig efter børnenes følelsesmæssige tilstandSom kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber, og som ser og handler på egne deltagelsesmulighedeDer vægter at gøre brug af kollegers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og samarbejdeSom prioriterer tværfagligt samarbejde højtDer har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt.Hos os møder du: En faglig dygtig og engageret personalegruppeEt personale der er uddannet i og arbejder med ICDP i relations arbejdet med børnEt personale der har fokus på læring gennem leg og gennem hverdags rutinerEt personale der har fokus på omsorg og nærvær i dagligdagenEt personale der har fokus på daglig struktur og forudsigelighedEn dejlig institution med gode fysiske rammer, såvel inde som ude, hvor der er lagt vægt på en indretning, der tilgodeser motoriske udfoldelses- og udviklingsmuligheder og inspirerer til rolle og regel legEt tæt og velfungerende forældresamarbejdeArbejdsstedets adresse: Hals Daginstitution, Rosenvænget 3, 9370 Hals. Åbningstiden er kl. 6.06 – 17.00 (kl. 16.00 om fredagen) og ansøgere forventes at kunne arbejde inden for denne tidsramme. Den offentlige transport til Hals by kan være udfordret, så alt efter bopæl kan eget transportmiddel være en nødvendighed.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Grete Nielsen på tlf. 99 82 45 47. Du kan ligeledes læse mere om institutionen her: Hals daginstitution (AULA.dk).Ansøgningsfrist: den 16. juni 2023. Der afholdes samtaler den 26. juni 2023.Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.Forud for endelig ansættelse indhentes der reference og straffe- og børneattest.Send ansøgning:Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Aalborg Kommune
Indrykket 2. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk