Pædagog 23,5 timer - Hals Daginstitution

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Dagtilbud Nordøstkysten – Hals Daginstitution søger pædagog.
Pædagog søges til 23,5 timer ugentligt i perioden fra 1. august 2023 – 31. december 2023.
Hals Daginstitution er organiseret under Dagtilbud Nordøstkysten, som består af 7 kommunale og 10 selvejende institutioner med hver sin pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner og et børnehus med ressourcepladser, der alle er omfattet af lov om Social Service.

I vores pædagogiske arbejde prioriterer vi, at børnene er en del af børnefællesskaber. Vi tager afsæt i de otte samspilstemaer fra ICDP, hvor vi arbejder udfra et ressourcesyn på barnet. Vi arbejder udfra en anerkendende tilgang til barnet, med fokus i barnets perspektiv. I vores pædagogiske arbejde inddrager vi tematisk sprogarbejde, fysisk sprogligt læringsmiljø og forældreinddragelse.
Vores pædagogiske arbejde er bygget op om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse, hvor forældrene er inddraget gennem den daglige kontakt og gennem aftalte forældresamtaler.
I vores hverdag har vi fokus på hele barnets udvikling bl.a. barnets leg både indendørs og udendørs, barnets motoriske- og sansemotoriske udvikling. Barnets sprogudvikling har vi et stort fokus på bl.a. gennem vores dialog med barnet og dialogisk læsning.
NEST i daginstitutioner i Aalborg Kommune indgår vi i fra 1. august 2023.
Hals Daginstitution er normeret til 5 børn i alderen 0 – 2 år og 33 børn i alderen 3 – 6 år. I perioder er der indskrevet ekstra børn.
Vi søger en pædagog med følgende kompetencer:

 • Med gode relations- og tilknytningskompetencer
 • Der har gode kompetencer ift. didaktik ud fra børnenes potentialer
 • Der kan tilpasse sig børnenes hensigter og skabe fælles involvering
 • Der er i stand til at justere sig efter børnenes følelsesmæssige tilstand
 • Som kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber, og som ser og handler på egne deltagelsesmulighede
 • Der vægter at gøre brug af kollegers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og samarbejde
 • Som prioriterer tværfagligt samarbejde højt
 • Der har gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt.
Hos os møder du:
 • En faglig dygtig og engageret personalegruppe
 • Et personale der er uddannet i og arbejder med ICDP i relations arbejdet med børn
 • Et personale der har fokus på læring gennem leg og gennem hverdags rutiner
 • Et personale der har fokus på omsorg og nærvær i dagligdagen
 • Et personale der har fokus på daglig struktur og forudsigelighed
 • En dejlig institution med gode fysiske rammer, såvel inde som ude, hvor der er lagt vægt på en indretning, der tilgodeser motoriske udfoldelses- og udviklingsmuligheder og inspirerer til rolle og regel leg
 • Et tæt og velfungerende forældresamarbejde
Arbejdsstedets adresse: Hals Daginstitution, Rosenvænget 3, 9370 Hals. Åbningstiden er kl. 6.06 – 17.00 (kl. 16.00 om fredagen) og ansøgere forventes at kunne arbejde inden for denne tidsramme. Den offentlige transport til Hals by kan være udfordret, så alt efter bopæl kan eget transportmiddel være en nødvendighed.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Grete Nielsen på tlf. 99 82 45 47. Du kan ligeledes læse mere om institutionen her: Hals daginstitution (AULA.dk).
Ansøgningsfrist: den 16. juni 2023. Der afholdes samtaler den 26. juni 2023.
Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Forud for endelig ansættelse indhentes der reference og straffe- og børneattest.
Send ansøgning:
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kommune, Rosenvænget 3, 9370 Hals

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aalborg.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=02adadfd-d0e9-416a-bd03-c067ecd36870

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846568

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet