Politigarantier træder i kraft i Hals

Profilbillede
dato

Fra i dag, d. 1. november 2021, træder de såkaldte politigarantier i kraft i landets politikredse, herunder i Nordjyllands Politi. Politigarantier er en slags ’kontrakt’ mellem borger og politi om, hvad man som borger kan forvente af politiet på udvalgte områder. Politigarantierne er indført på fire sagsområder. 

De områder, der er omfattet, er: indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkosalg ved skoler.

Politigarantierne er kort fortalt et løfte til borgerne om, hvad de kan forvente af politiet, hvis de bliver udsat for indbrud, vold, voldtægt eller oplever narkosalg ved skoler. De betyder, at politiet skal rykke hurtigt ud, når borgerne befinder sig i situationer, hvor der er akut brug for politiets hjælp, f.eks. hvis der er en gerningsperson til stede i forbindelse med et overfald. Det betyder blandt andet også, hvis der er tale om indbrud, og der ikke er en gerningsperson til stede, så skal politiet rykke ud inden for 24 timer efter anmeldelsen. Og politigarantierne beskriver desuden, hvad politiet konkret gør med borgernes anmeldelser, f.eks. hvad politiet vejleder kriminalitetsofrene om.

Borgernes politi
Politidirektøren i Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, glæder sig over, at politigarantierne nu er trådt i kraft. 

”Vi er borgernes politi, og det er vigtigt, at nordjyderne har et klart billede af, hvad de kan forvente af os, hvis de bliver udsat for indbrud i private hjem, vold eller voldtægt – eller oplever narkosalg ved skoler. Der er i alle tilfælde tale om alvorlig kriminalitet: Og dét reagerer vi hurtigt på – nordjyderne skal nemlig vide, at vi er der for dem og efterforsker deres sag effektivt,” siger Anne Marie Roum Svendsen i en pressemeddelelse.    

Dialog vigtig 
Derfor handler politigarantierne ligeledes om, at politikredsens medarbejdere får etableret en god dialog med de kriminalitetsramte borgere, mener politidirektøren, der nævner indbrud som et eksempel på dialogens vigtighed: 

”For mange er indbrud en voldsom oplevelse. Vores medarbejdere på vagtcentralen vil derfor også vejlede om, hvad de ramte borgere skal gøre for at bevare spor, indtil vi kommer frem – og vi vil ude på stedet kunne vejlede borgerne om indbrudssikring, så vi samtidig med vores efterforskning af deres sag også forebygger, at det sker igen. Det handler om at få borgerens tryghed genskabt.”

Klagemulighed 
Som en del af politigarantierne kan man klage til Nordjyllands Politi, hvis man mener, at politiet undtagelsesvist ikke har levet op til politigarantierne. 

”Vi bestræber os altid på at give en høj service til nordjyderne og selvfølgelig også på de her områder, der nu er omfattet af politigarantierne, men derfor skal man naturligvis have en klagemulighed til os, hvis man undtagelsesvist oplever, at vi ikke lever op til politigarantierne,” pointerer politidirektør Anne Marie Roum Svendsen i en pressemeddelse.     

Kort om politigarantier 

• Formålet med politigarantierne er, at indføre særlige krav til politiydelserne på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse, og hvor det derfor vurderes som afgørende, at politiet rykker hurtigt ud, når borgerne befinder sig i situationer, hvor de har akut brug for politiets hjælp.

• Men også når forbrydelsen er sket – og borgerne f.eks. har været udsat for et indbrud – skal borgerne opleve et politi, som er hurtigt tilgængeligt og medvirker til at genoprette trygheden.

• Politigarantierne er en del af Flerårsaftalen 2021-2023. 

Kilde: Nordjyllands Politi